Produkty i usługi

Odkomarzanie

Świadczymy usługi odkomarzania metodą chemiczną i biologiczną na terenie miast:

  • Wałbrzych, Świdnica, Świebodzice, Strzegom, Jawor,
  • Wrocław,  Oborniki Śląskie, Trzebnica,
  • Jelenia Góra,
  • oraz pozostałych miejscowości woj. dolnośląskiego i województw ościennych.

Pracownicy PRO-WET 2009

Biologia

Krwiopijne komary i meszki zakłócają nam każdy wiosenny i letni wypoczynek, gdyż kłują, aby pobrać kroplę krwi. Komary potrafią być bardzo uciążliwe i każdy marzy latem o skutecznej metodzie ich niszczenia.

W Polsce występuje 47 gatunków komara z 3490 znanych dziś na świecie, z czego do najpospolitszych komarów należą: komar brzęczący (Culex pipiens) i komar widliszek (Anopheles maculipennis).

Widliszki zachowują się inaczej niż pozostałe gat. komarów – przylatują do mieszkań i w ciągu dnia są niewidoczne ( nawet specjalnie ich szukając mamy trudności w ich dostrzeżeniu). Za to w nocy podstępnie atakują śpiących. A robią to tak, że wcale ich nie słychać bowiem ich lot jest inny niż komarów z pozostałych rodzajów. Widliszki latają po linii łamanej , wobec tego słychać tylko krótkie pobrzękiwanie dochodzące coraz to z innej strony. Komary zaliczane do pozostałych rodzajów latają po linii ciągłej i brzęczenie ich słychać coraz lepiej, w miarę jak nadlatują.

W warunkach naszej strefy klimatycznej formy dojrzałe większości gatunków występują wyłącznie w ciepłym okresie roku , zimę przetrzymują tylko ich jaja.
U niektórych gatunków takich jak w/w Culex i Anopheles zimują zapłodnione samice. Samice żyją od 20 dni do 6 m-cy w przypadku samic zimujących. Samce żyją krótko – kilka dni.

Odkomarzanie | Pro-Wet Wałbrzych

Dojrzałe postacie komarów są bardzo wrażliwe na wysychanie, dlatego w ciągu dnia chronią się w siedliskach wilgotnych, zacienionych i zacisznych.
Wszystkie dorosłe komary żywią się pokarmem płynnym, głównie nektarem kwiatów. Krew pobierają tylko samice, gdyż jest im ona niezbędna do produkcji zdolnych do rozwoju jaj.
Komary są owadami o przeobrażeniu zupełnym, obejmującym ruchliwą , żarłoczną larwę oraz równie ruchliwą ale nie pobierającą pokarmu poczwarkę. Samica komara która opuściła poczwarkę przez jakiś czas odpoczywa na roślinach lub w dziuplach drzew. Po stwardnieniu chityny i wyprostowaniu skrzydeł następuje tzw. rojenie gdzie samice zostają zapłodnione przez samce. Do kopulacji w przypadku gatunku Culex pipiens dochodzi ok. 48 godzin po opuszczeniu poczwarki. Po kopulacji samce najczęściej giną, a samice wylatują na poszukiwanie żywiciela w odległości od kilkuset metrów od miejsca lęgu ( Anopheles maculipennis) do nawet 30 km (w przypadku gatunku Culex pipiens).

Samice atakują żywicieli głównie wieczorem i wczesnym rankiem, aczkolwiek w sprzyjających warunkach mikroklimatycznych, jak duża wilgotność, osłonięcie od wiatru i małe nasłonecznienie mogą wykazywać wysoką agresywność również w godzinach południowych. Samice wabi głównie kwas mlekowy potu i dwutlenek węgla. Wysysając krew samica wydziela feromon, który wabi inne samice. Im więcej samic żeruje tym więcej przylatuje nowych.

Larwy komarów rozwijają się najczęściej w rozmaitych , nawet krótkotrwałych naturalnych zbiornikach wodnych ( rozlewiskach, kałużach, rowach przydrożnych, wśród szuwarów jezior i stawów itp., a nawet wypełnionych wodą dziuplach drzew liściastych) Są jednak i takie gatunki które mogą lęgnąć się w zbiornikach sztucznych takich jak sadzawki, beczki na wodę w ogródkach, wypełnionych wodą wazonach na cmentarzach, puszkach po konserwach, lub np. zużytych oponach samochodowych itd. Samice komarów są bardzo płodne i w zależności od gatunku w trakcie swojego życia mogą złożyć nawet do 2100 jaj.
Rozwój larw komarów w środowisku zależy od temperatury i trwa od ok 35 dni przy temp 7-10° C nawet do 3 dni przy temp. ok 20-25° C.

Odkomarzanie | Pro-Wet Wałbrzych

Epidemiologiczne znaczenie komarów:

Komary pobierając krew, wpuszczają do tkanek żywiciela wydzielinę gruczołów ślinowych, która u osobników wrażliwych wywołuje rekcję alergiczną (obrzęk i świąd) co stanowi główna przyczynę ich dokuczliwości .

W Polsce stwierdzono samice Anopheles spp., Aedes spp. oraz Culex spp. zakażone krętkami Borrelia burgdorferi – bakteriami wywołującymi boreliozę z Lyme, chorobę przenoszoną przez kleszcze. Komary z gatunku Anopheles są zdolne do przenoszenia zarodźca malarii ( Plasmodium ), czynnika etiologicznego zimnicy.

Zwalczanie komarów polega na:

Osuszaniu kałuż, likwidacji miejsc gromadzenia wody po opadach deszczu. Likwidacja larw komarów przez stosowanie w okresie kwietnia i maja biopreparatów zawierających endotoksyny pałeczki Bacillus thuringiensis ssp. tj. bakterii chorobotwórczych wyłącznie dla larw komarów i meszek.

Likwidacja osobników dorosłych przez stosowanie 2-3 oprysków chemicznych w miejscu gromadzenia się postaci dorosłych w miesiącu czerwcu i ponownym oprysku w miesiącu sierpniu .