Produkty i usługi

Usuwanie psich odchodów

Oferta „Pro-Wet” dotyczy rozwiązania jednego z bardziej dokuczliwych dla mieszkańców problemu, jakim są odchody pochodzenia zwierzęcego (przede wszystkim psie) zalegające na chodnikach, placach i skwerach.

Psie odchody – problem epidemilogiczny

Problem psich odchodów to nie tylko problem natury estetycznej czy zapachowej, ale bardzo poważny problem epidemiologiczny.

Narażeni jesteśmy wszyscy, gdyż wysuszone psie odchody podobnie jak pyłki drzew, grzybów czy kwiatów unoszą się w powietrzu. Nieczystości te szczególnie groźne są dla dzieci, które bawiąc się w piaskownicach, na placach czy skwerach wielokrotnie mają z nimi styczność.

Z doświadczeń innych miast – w Polsce jak i za granicą wynika, że problem czystości tych miejsc nie będzie rozwiązany za pomocą restrykcyjnych przepisów, które w wielu przypadkach są bardzo trudne do wyegzekwowania.

Skala problemu

W wielu miastach państw Unii Europejskiej od wielu lat sprawdza się system usług komunalnych dotyczących tego wąskiego, ale ważnego problemu. Zdecydowano się na takie rozwiązania pomimo zupełnie innej świadomości oraz „kultury posiadania zwierząt domowych”. Ponadto w tych krajach na 1000 mieszkańców w mieście przypada zaledwie 45 psów. W Polsce oblicza się, że ten odsetek jest czterokrotnie większy. Ponadto występuje dodatkowo zjawisko bezdomności zwierząt, które potęguje problem, którego rozwiązanie jest przedmiotem naszej oferty.

Niektóre miasta przeznaczają olbrzymie sumy na walkę z tym problemem – np. w Paryżu żyje ok. 250 000 psów, które każdego dnia produkują ok. 25 ton odchodów – ich usunięcie kosztuje blisko 8,5 mln dolarów rocznie.

Mimo, iż w Polsce obowiązują przepisy nakazujące właścicielowi posprzątanie po swoim psie, nie są one niemal wcale respektowane, co powoduje, że wszędzie pełno jest psich odchodów. Aby sytuacja ta uległa zmianie konieczne jest poza większym egzekwowaniem prawa uruchomienie specjalnych służb zajmujących się sprzątaniem i utrzymaniem w czystości przynajmniej tych miejsc, w których często przebywają mieszkańcy, bawią się dzieci oraz które ze względu na swój charakter powinny być wolne od tego typu nieczystości.

Mechaniczne usuwanie odchodów zwierzęcych

W związku z powyższym, oferujemy usługi w zakresie usuwania mechanicznego odchodów zwierzęcych, które z racji swego charakteru i sposobu ich utylizacji nie mogą być traktowane jako odpady komunalne ani też z nimi mieszane.

Świadczone przez nas usługi w znacznym stopniu rozwiążą problemy natury sanitarnej oraz estetycznej na terenach przez Państwa zarządzanych.

Zainteresowanych szczegółową ofertą prosimy o kontakt.