O firmie PRO-WET

Reprezentatem firmy jest mgr inż. Arkadiusz Przybylski.

Historia firmy

Firma „Pro–Wet” wykonuje usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji oraz sanityzacji od roku 1992. Korzenie „Pro–Wet” wywodzą się od jeleniogórskiej firmy „Biotest” działającej przy Państwowym Technikum Weterynaryjnym w Jeleniej Górze. W 1993 roku firma ta utworzyła swoją filię w Obornikach Śląskich k/Wrocławia. Zadaniem filii było wykonywanie usług w zakresie DDD na terenie dawnego województwa wrocławskiego.

W roku 1996 filia firmy „Biotest” w Obornikach Śląskich kończy swoją działalność, a w jej miejsce zostaje utworzona firma „Pro-Wet”.

W roku 1999 siedziba firmy została przeniesiona do miasta Wałbrzycha, gdzie intensywnie rozwija się zdobywając zaufanie swoich klientów.

Aktualnie świadczymy profesjonalne usługi w zakresie:

Przygotowanie zawodowe:

  • 22.05.2004r – ukończone studia podyplomowe – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, kierunek: „Zwalczanie Szkodników Sanitarnych w Przemyśle Spożywczym”
  • 27.09.2004r – ukończone studium podyplomowe – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, kierunek: „Specjalista systemu HACCP”
  • 1999 – ukończona Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt kier. Zootechnika, studia magisterskie – Katedra Zoohigieny, Specjalizacja: profilaktyka wet.
  • 1993 – ukończone Medyczne Studium Zawodowe w Jeleniej Górze kierunek: Higiena.
  • 1990 – ukończone Państwowe Technikum Weterynaryjne w Jeleniej Górze.

Uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.04.2002r. w sprawie czynności z zakresu zadań lekarza weterynarii wykonywanych przez osoby nieposiadające tyt. lekarza wet oraz kwalifikacji tych osób. (Dz.U. z dnia 22 maja 2002r.)

Ukończone kursy i szkolenia: