Firma „PRO-WET” oferuje usługi dezynfekcji metodami:

 • opryskową
 • zamgławiania tzw. suchą mgłą - w pomieszczeniach biurowych, gabinetach lekarskich i kosmetycznych, siłowniach, salkach treningowych, itp.
 • termiczną - dezynfekcja łóżek i materacy hotelowych – tzw. suchą parą o temperaturze pary 170 °C, pod ciśnieniem roboczym pary - 8 bar i wydatku pary 62 g/min**

Oferujemy usługi dezynfekcji również w zakresie zwalczania SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19

Dowiedz się więcej: COVID-19 a dezynfekcja

WARUNKIEM SKUTECZNEJ DEZYNFEKCJI JEST DOBRA ZNAJOMOŚĆ MIKROBIOLOGII i EPIZOOTIOLOGII w ZAKRESIE ZWALCZANYCH PATOGENÓW

RODZAJE DEZYNFEKCJI:

DEZYNFEKCJA ZAPOBIEGAWCZA – odkażanie to ma na celu ochronę ludzi i zwierząt przed zakażeniem. Wykonuje się ją w miejscach w których okresowo lub stale przebywa większa grupa ludzi lub zwierząt. Odkażanie to musi być wykonywane okresowo, by nie dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się drobnoustrojów chorobotwórczych. Dezynfekcję zapobiegawczą przeprowadza się zawsze przed wprowadzeniem ludzi lub zwierząt do pomieszczeń oraz po ich opuszczeniu.

DEZYNFEKCJA BIEŻĄCA – Celem jej jest zniszczenie zarazków wydalanych przez chore osobniki. Dezynfekcję tą przeprowadza się okresowo w trakcie trwania choroby w celu zapobieżenia lub zmniejszenia prawdopodobieństwa zakażenia zdrowych osób lub zwierząt.

DEZYNFEKCJA KOŃCOWA – Zabieg ten wykonuje się w pomieszczeniach zapowietrzonych po wygaśnięciu zarazy. W pomieszczeniach takich, mimo usunięcia lub wyzdrowienia osobników, pozostają nadal zarazki, które mogą zakazić nowe wrażliwe na zakażenie osoby lub zwierzęta. Przeprowadzenie dezynfekcji końcowej jest we wszystkich chorobach zwalczanych z urzędu koniecznym warunkiem do uznania danej przestrzeni za wolnej od choroby.

ZE WZGLĘDU NA ŚRODKI STOSOWANE w ODKAŻANIU ORAZ METODY JEJ PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKCJĘ DZIELIMY NA:

DEZYNFEKCJĘ CHEMICZNĄ:

Stosuje się tu roztwory preparatów chemicznych o różnych właściwościach. Substancje aktywne to związki na bazie chloru, związki nadtlenowe, czwartorzędowe związki amoniowe, alkohole, aldehydy i pochodne fenolu nanoszone na powierzchnie:

 • Metodą opryskową przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub mechanicznych.

  • Oprysk drobnokroplisty: krople 30-50 µm,
  • Oprysk średniokroplisty: krople 50-250 µm,
  • Oprysk grubokroplisty: krople 250-700 µm.
 • Metodą zamgławiania przy użyciu zamgławiaczy ULV (wewnątrz pomieszczeń) lub gorącą mgłą ( na zewnątrz). Wielkość kropli 5 µm - 30µm

DEZYNFEKCJĘ FIZYKALNĄ :

Wykorzystuje się tu wysoką temperaturę, ciśnienie oraz promieniowanie UV.

Dezynfekcję tego typu przeprowadza się przy użyciu :

 • Autoklawów - pod ciśnieniem w temp. 120°C prowadzące do całkowitej sterylizacji

 • Parownic - gorącej pary bieżącej o temp min 100°C – która podobnie jak gotowanie zabija formy wegetatywne bakterii

 • Lamp bakteriobójczych ULV-C – wykorzystuje się tu długość fal UV od 210 nm do 328 nm przy czym najwyższa skuteczność bakteriobójcza osiągana jest w przedziale 240-280 nm. Metoda szczególnie polecana do codziennego stosowania w biurach, szpitalach, szkołach, komunikacji publicznej itp. jako skuteczna forma niszczenia bakterii, wirusów - w tym SARS-CoV-2 oraz grzybów.

Metody te przy właściwym doborze środków i fachowym wykonaniu zabiegu są wysoce skuteczne zarówno przy zwalczaniu SARS-CoV-2 jak i przy zwalczaniu gruźlicy wywołanej przez bardzo oporne bakterie - we wszystkich rodzajach pomieszczeń.

DEZYNFEKCJĘ BIOLOGICZNĄ:

Najczęściej stosowaną do odkażania nawozów i ścieków. W tej metodzie drobnoustroje chorobotwórcze niszczone są w skutek wysokiej temperatury wytworzonej przez znajdujące się w nawozie bakterie termofilne bądź w skutek niszczącego działania saprofitycznych bakterii tlenowych namnażających się w basenach ze ściekami

INNE METODY DEZYNFEKCJI:

Świadczymy usługi dezynsekcji na terenie miast:

 • Wałbrzych, Świdnica, Świebodzice, Strzegom, Jawor,
 • Wrocław, Legnica, Oborniki Śląskie, Trzebnica, Jelenia Góra (w tych miejscowościach obsługujemy wyłącznie firmy i instytucje)
 • oraz pozostałych miejscowości woj. dolnośląskiego i województw ościennych.